Adóvégrehajtási törvényjavaslat 2018

okt 20, 2017

Mit kell tudnunk az adóvégrehajtási törvényjavaslatról…

Számos ponton módosult, illetve kiegészült a kormány által „Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról” szóló T/17782. számú törvényjavaslat (Avt.) a jogszabály tervezetéhez képest.

.A szakmai érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetett tervezet több módosítással, pontosítással és kiegészítéssel átdolgozva nyújtották be javaslatként.

Már az értelmező rendelkezések között is több módosítás történt. Egyes fogalmak kikerültek, mások pedig bekerültek a javaslatba. Új fogalomként definiálja a törvényjavaslat például a behajtást kérőt, a behajtást kérő adóhatóságot, a jövedelmet, a nettó tartozást, valamint a végrehajtót.Kikerültek az értelmező rendelkezések közül azok a fogalmak, amelyeket a tervezet az Art. vagy az Air. értelmezésére hivatkozva határozott meg. A javaslat így egyetlen bekezdésben rendelkezik arról, hogy az Art. és az Air. fogalmait kell alkalmazni azokra a fogalmakra, amelyekre nem ad külön értelmezést az Avt.

Az eljárási alapelveken is módosítottak. Bár apró változásokról van szó, mégis jelentősek. A végrehajtási cselekmények foganatosíthatóságának szabályában a korábbi egyes számot többes számra cserélték. Még a tervezet szerint „a végrehajtási cselekmények közül azt kell foganatosítani, amelyikkel a leghatékonyabban érhető el a végrehajtás célja”, addig a javaslatban ez a rendelkezés már úgy hangzik, hogy: „A végrehajtási cselekmények közül azokat kell foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban érhető el a végrehajtás célja,” Vagyis egyszerre akár több végrehajtási cselekmény is foganatosítható.

A tervezethez képest a benyújtott törvényjavaslatban a jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezések is tartalmaznak módosításokat. Így például kibővült a tartalmi kellékeire vonatkozó előírás. A javaslat a jegyzőkönyv kötelező elemei között a nem természetes személy kötelezően feltüntetendő adatairól is rendelkezik (ez a tervezetből korábban kimaradt), valamint a végrehajtandó követelés összege mellett annak jogcímét is a feltüntetendő adatok közzé sorolja.

További változtatás a tervezethez képest, hogy a jegyzőkönyv kijavításával és kiegészítésével szembeni jogorvoslatra vonatkozó bekezdéseket a javaslat már nem tartalmazza. Ennek oka az lehet, hogy a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket majd az új adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben (Air.) kell keresnünk.

forrás: adozona

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-907082; 01-09-309085;                       01-09-348213

 

 

iroda@unicontplusz.hu

06-20/9625686

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )