Megint változhat a Munka Törvénykönyve

okt 28, 2017

Munkafeltételek, munkaidő-beosztás változása

A parlament döntésére vár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Ennek 202. §-a érinti a munka törvénykönyve néhány rendelkezését. Szintén kezdeményezték az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény módosítását a mentesített keretösszeg vonatkozásában.

Munkafeltételek, munkaidő-beosztás

Az Mt. 51. § (3) bekezdése szerint a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. A módosítás ezt azzal egészítené ki, hogy a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának változására tekintettel köteles a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást megfelelően módosítani.

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK irányelv 5. cikke a munkahelyi egészség és biztonság területén intézkedéseket ír elő, így munkáltatói kötelezettséget rögzít annak érdekében, hogy a várandós és szoptató munkavállalók munkahelyi kockázatnak való kitettsége elkerülhető legyen.

Ezen rendelkezésnek történő megfelelés indokolja a 60. § (1) bekezdésére tett módosítási javaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig a munkakörében nem foglalkoztatható.

A módosítás azt írná elő, hogy a munkáltatónak a munkavállaló más munkakörbe történő áthelyezését megelőzően kötelezettsége – a fent idézett 51. § (3) bekezdésének megfelelő alkalmazása mellett – a munkafeltételek és/vagy a munkaidő-beosztás átalakítása, és ha ezek a feltételek nem módosíthatóak, csak ezt követően lehet a dolgozó részére az egészségi állapotának megfelelő munkakört felajánlani.

Ez a rendelkezés valóban kedvezően érintené a kismamákat, hiszen változásra éppen ebben az időszakban van szükségük a legkevésbé, így viszont továbbra is a saját munkakörüket láthatnák el. Kérdés azonban, hogy ha a munkáltató azt állítja, nincs lehetősége a feltételek módosítására, és ezt igazolni is tudja, hogyan és mivel támasztja alá ennek ellenkezőjét a kismama (a munkafeltétel és a beosztás inkább munkaszervezési jellegű kérdések, és nem minden esetben objektíven megítélhetőek).

A gyakorlatban – ha akart – eddig is ekként járt el a munkaadó, hiszen neki is előnye származik ebből a megoldásból. A módosító javaslat elfogadása esetén remélhetőleg többeket „ösztönöz” majd a kötelező rendelkezés.

forrás: Adó

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-907082; 01-09-309085;                       01-09-348213

 

 

iroda@unicontplusz.hu

06-20/9625686

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )