Munkaviszony helyreállítása

dec 16, 2017

A munkavállaló kérelmére a bíróság helyreállítja a munkaviszonyt, amennyiben a munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött.

Az Országgyűlés döntött a munka törvénykönyve újabb módosításáról, melynek egyik eleme, hogy jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén szélesebb körben lesz kérhető a munkaviszony helyreállítása. Tekintettel arra, hogy ennek számos komoly következménye van (elmaradt bérek kifizetése akár évekre visszamenőleg), érdemes áttekinteni az erre vonatkozó szabályokat.

Amikor az egyenlő bánásmód követelménye sérül

A munkavállaló kérelmére a bíróság helyreállítja a munkaviszonyt, amennyiben a munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött.

Első lépésben az egyenlő bánásmód követelményének a tisztázása szükséges. Ez a követelmény abban az esetben sérül, ha a munkaviszony megszüntetésére úgy kerül sor, hogy az az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. (Ebktv.) rendelkezéseibe ütközik.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkaviszony megszüntetése az Ebktv. 8. §-ában nevesített ún. védett tulajdonsággal nem állhat ok-okozati összefüggésben. Ilyen védett tulajdonság például a nem, az életkor, érdekképviselethez tartozás vagy például az egészségi állapot.

Ezzel összefüggésben pedig két fontos körülményre kell felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy az ún. kimentési bizonyítás a munkáltató törvényi kötelezettsége. Ennek keretében azt kell bizonyítania, hogy a munkaviszony-megszüntetési ok a munka jellegéből eredő, jogszerű indok. Hivatkozhat tehát arra, hogy a munkavállaló ugyan valóban idős, de azért került elbocsátásra, mert rendszeresen késett.

A másik fontos szempont az, hogy a munkavállaló és a munkáltató közötti rossz viszony, antipátia nem védett tulajdonság, így ezt a bíróság e körben nem vizsgálja. Nem kizárt erre történő hivatkozással a felmondás vitatása, ám ennek a jogalapja a joggal való visszaélés, amit viszont már a munkavállalónak kell bizonyítania.

forrás: adozona

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-907082; 01-09-309085;                       01-09-348213

 

 

iroda@unicontplusz.hu

06-20/9625686

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )