KATA-s egyéni vállalkozó és a CSED, GYED…

máj 5, 2018

Kata szerint adózó egyéni vállalkozó esetében hogyan alakul a babázás utáni ellátás? Nézzük az alap kérdéseket…

Hogyan fog alakulni a táppénz, csed, gyed? Hogyan tudja ezeket igénybe venni, milyen nyomtatványokat kell beadnia? Ha a gyed mellett dolgozik, kell-e fizetnie a tételes adót? Az iparűzési adó fizetési kötelezettsége mennyi lesz, ha a tételes adót választotta?

 

Hogyan fog alakulni a táppénz, csed, gyed?

50 ezer forint tételes adó fizetése esetén idén 94 400 forint lesz a táppénz, a csed és a gyed alapja. Tekintettel arra, hogy a kérdésben szerepel szülés várható időpontja, így elmondható, hogy a csecsemőgondozási díj 2018. októberi szülés esetén, 2018. július 31-jétől visszafelé kell keresni 180 naptári napra eső jövedelmet, ami havi szinten 94 400 forint.

Hogyan tudja ezeket igénybe venni, milyen nyomtatványokat kell beadnia?

A Magyar Államkincstár https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html oldalán érhető el, mind a táppénz, mind a csed, mind a gyed igénylésére szolgáló nyomtatvány. A nyomtatványokhoz tartozó útmutató (amely szintén a fenti oldalon érhető el) segítséget nyújt a nyomtatvány kitöltésében, és a kérelemhez csatolandó dokumentumokban.
A nyomtatványt az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási szerve bírálja el.

Kérdés: Ha a gyed mellett dolgozik, kell-e fizetnie a tételes adót?

Ha a kisadózó a gyed folyósítása alatt kisadózói tevékenységébe tartozó tevékenységét folytatja, akkor ez esetben a tételes adót fizetni kell.

Az iparűzési adó fizetési kötelezettsége mennyi lesz, ha a tételes adót választotta?

Az iparűzési adót többféleképpen lehet megállapítani:

1.  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 22. h) alpontja alapján: a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás esetén, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás bevétele.

2. Választhatja az iparűzési adó egyszerűsített megállapítását az 1990. évi C. törvény 39/A § alapján (ha nettó árbevétele adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan – nem haladta meg a 8 millió forintot). Ebben az esetben a nettó árbevételének 80 százaléka után kell az adót megfizetnie. Nettó árbevételként ebben az esetben is valamennyi kisadózói bevételét figyelembe kell venni.

3. Továbbá az 1990. évi C. törvény 39/B § (3) bekezdése alapján: „A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A §-ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.”

A fenti módszerek egyikét alapul véve kell megállapítani az iparűzési adót.

forrás: adozona

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-907082; 01-09-309085;                       01-09-348213

 

 

iroda@unicontplusz.hu

06-20/9625686

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )