HIPA VÁLTOZÁSOK 2019

aug 12, 2018

Beruházási adóelőny bevezetésének lehetősége * Adóelőleg kiegészítési kötelezettség * Megszűnik a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó adóalap-mentesség * IFRS-hez kapcsolódó módosítások
Beruházási adóelőny bevezetésének lehetősége

2019. január 1-jétől a helyi önkormányzatoknak lehetősége nyílik arra, hogy beruházáshoz kapcsolódó adókedvezményt, vagy adómentességet vezessenek be a területükön végrehajtott beruházások vonatkozásában. Az ily módon megállapított adóelőnyt az adóalany az önkormányzat illetékességi területére eső iparűzési adó összegéből veheti igénybe a beruházás évében, illetve az azt követő években, az önkormányzat döntése szerint. Az új szabályozás értelmében az érintett önkormányzat a beruházási adóelőnyről szóló rendelkezést a bevezetést követő legalább 3 éven át nem helyezheti hatályon kívül, illetve nem változtathatja meg az adóalany(ok) számára hátrányos módon.

Adóelőleg kiegészítési kötelezettség

A 2018. évtől bevezetett adóeljárási törvényekkel összhangban a helyi adókról szóló törvény kiegészült aszerint, hogy a társaságiadó-előleg kiegészítésre kötelezett adóalanyok helyi iparűzési adóban is kötelesek a megfizetett adóelőlegek összegét a várható adó összegére kiegészíteni. A kapcsolódó átmeneti szabály értelmében a naptári évtől eltérő üzleti éves vállalkozóknak az adóelőleg-kiegészítésre vonatkozó szabályt a 2018. január 1-jét követően kezdődő adóévben is alkalmazniuk kell. Fontos, hogy jelen kiegészítés nem jelent igazi újdonságot, inkább csak jogtechnikai pontosításnak tekintendő, mivel iparűzésiadó-kiegészítési kötelezettséget a jelenleg hatályos adóeljárási törvények is előírnak.

Megszűnik a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

2019. január 1-jei hatállyal megszűnik a helyi iparűzési adóban a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó adóalap-mentesség intézménye. Átmeneti szabály rendelkezik arról, hogyha a foglalkoztatás növelése miatt a 2018-as adóévben adóalap-mentességet vett igénybe a vállalkozás, azonban a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma a következő évben 5%-ot meghaladóan csökken, a 2019. évi adóalapot a korábban igénybe vett adóalap-mentesség összegével meg kell növelni.

IFRS-hez kapcsolódó módosítások

Az új lízing standard bevezetése miatt több fogalom és rendelkezés módosult a helyi adó törvényben.

forrás: onadozo

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-907082; 01-09-309085;                       01-09-348213

 

 

iroda@unicontplusz.hu

06-20/9625686

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )