Az Adóhatóság fizetési értesítései

jan 16, 2018

A NAV minden, az adózók által bevallott, terhére kiszabott, esetlegesen ellenőrzéssel
megállapított kötelezettségről és a teljesített befizetésekről adónemenkénti részletezésben egy áttekinthető nyilvántartást, adószámlát vezet.

Az ügyfélkapuval rendelkező adózók részére kizárólag elektronikusan, az azzal nem
rendelkező adózóknak postai úton megküldött fizetési értesítés tartalmú levél csupán egy figyelemfelhívás, melyben tartozásáról, és esetleges túlfizetéseiről ad tájékoztatást, jelezve, hogy az adó- és vámhatóság foglalkozik a kialakult helyzettel, és a tartozás meg nemfizetéséből akár még végrehajtási eljárás megindítása is következhet.Levelünk kézhezvételét követően az adózónak lehetősége van önkéntesen megfizetnitartozását a levélhez mellékelt csekken, átutalással, ügyfélszolgálatainkon POS terminálon keresztüli bankkártyás befizetéssel, készpénz-átutalási megbízás (csekk) útján, internetesbankkártyás (VPOS) fizetéssel, vagy Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül átutalással az értesítőben feltüntetett számlaszámra.

Ha az Ön megítélése szerint a rendelkezésre álló határidőben az elmaradások nem
rendezhetőek, fizetési kedvezményre (részletfizetés, fizetési halasztás, mérséklés)
irányuló kérelmet is előterjeszthet. A fizetési kedvezményi eljárás természetes személy – ideértve a vállalkozási
tevékenységet folytató természetes személyt is – adózó esetében illetékmentes, egyéb
adózók tekintetében 10.000 forint eljárási illeték merül fel.

Részletfizetés a fennálló tartozás havonkénti egyenlő részletben történő megfizetése, fizetési
halasztás alatt pedig a fennálló tartozás későbbi időpontban történő, egyösszegű megfizetését
kell érteni.Gazdálkodó szervezetek esetében a kapcsolódó törvényi szabályozás kizárólag a pótlék és
bírság tartozások elengedését / mérséklését teszi lehetővé, szigorú feltételek fennállása és
bizonyítása mellett.

Magánszemély adózók tekintetében nem csak a pótlék és a bírság, hanem egyéb tartozás
elengedésére / mérséklésére is sor kerülhet, ha az adó megfizetése az adózó és vele közös
háztartásban élő hozzátartozói megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az elektronikus ügyintézés feltétele, hogy az adózó vagy a képviselője az Ügyfélkapu
nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett felhasználói névvel, valamint
jelszóval rendelkezzen. Amennyiben az adózó nem köteles elektronikus bevallás benyújtására, akkor úgy is
előterjesztheti a kérelmét, hogy a kitöltött űrlapot kinyomtatja és hagyományos postai úton
megküldi, vagy személyesen leadja a NAV bármely ügyfélszolgálatán.

Az átvezetés iránt a „1817-es Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó
túlfizetéshez” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és az állami adó-és vámhatósághoz
történő benyújtásával rendelkezhet.
A 1817. számú nyomtatvány papíralapon és elektronikus úton is benyújtható, továbbá az
adónemek közötti átvezetés iránti kérelem az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszeren
keresztül telefonos ügyintézés keretében is előterjeszthető, amennyiben rendelkezik a
rendszer használatához szükséges ügyfélazonosító-számmal.

A részeltfizetés szabáyait a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) található 30. számú „A
fizetési kedvezmények alapvető szabályai”-ról szóló információs füzet, illetve „A
méltányossági jogkör gyakorlásáról” szóló 3015/2017 sz. útmutató tartalmazza.

forrás: Nav

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-907082; 01-09-309085;                       01-09-348213

 

 

iroda@unicontplusz.hu

06-20/9625686

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )