Gazdasági tevékenységként végzett ingó eladás adózása

ápr 27, 2019

Az ingó vagyontárgyat értékesítő magánszemélyt eltérő adókötelezettségek terhelik attól függően, hogy az értékesítés gazdasági tevékenység keretén belül, vagy azon kívül történik. A gazdasági tevékenység a személyi jövedelemadóban a jövedelemszerzés jogcímét változtatja meg, míg az általános forgalmi adóban a gazdasági tevékenység keretében történő ingóértékesítés megalapozhatja a magánszemély áfa alanyiságát.

Az ingó vagyontárgyat értékesítő magánszemélyt eltérő adókötelezettségek terhelik attól függően, hogy az értékesítés gazdasági tevékenység keretén belül, vagy azon kívül történik. A gazdasági tevékenység a személyi jövedelemadóban a jövedelemszerzés jogcímét változtatja meg, míg az általános forgalmi adóban a gazdasági tevékenység keretében történő ingóértékesítés megalapozhatja a magánszemély áfa alanyiságát. Továbbá, miután adóköteles tevékenységet (meghatározott kivételekkel) kizárólag adószámmal rendelkező adózó folytathat, ezért a gazdasági tevékenység keretén belül értékesíteni kívánó magánszemély – az adószám megállapítása érdekében – köteles az állami adóhatóságnál bejelentkezni.

2012. január 1-jétől az Szja törvény átvette az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) gazdasági tevékenységre vonatkozó meghatározását [Áfa törvény 6. § (1) bekezdés], vagyis az említett időponttól a két törvény fogalomhasználata szinkronban van egymással.

A két említett törvény (Szja törvény, Áfa törvény) azonos meghatározása alapján gazdasági tevékenységnek minősül valamely tevékenység üzletszerű, illetve tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik [Szja törvény 3. § 46. pont; Áfa törvény 6. § (1) bekezdés].

A gazdasági tevékenység ismérvei tehát a következők:
– azt üzletszerűen, illetve tartós vagy rendszeres jelleggel folytatják (első fordulat);
– ellenérték elérésére irányul vagy azt eredményezi (második fordulat);
– a végzése független formában történik (harmadik fordulat).

A gazdasági tevékenység fogalmában nem jelenik meg haszon, nyereség vagy más hasonló kategória (annak elérése vagy az arra való törekvés), ami összhangban van az Áfa törvény egy másik szabályával, mely szerint az adókötelezettség szempontjából közömbös, hogy mi a gazdasági tevékenység eredménye (továbbá helye és célja) [Áfa törvény 5. § (1) bekezdés].

Az első fordulat vagylagosan hivatkozik üzletszerűségre, továbbá tartósságra/rendszerességre (akár az üzletszerűen folytatott tevékenység, de akár a tartósan/rendszeresen folytatott tevékenység önmagában teljesültté teszi az első fordulatot). Tekintettel arra, hogy az Áfa törvény sem az üzletszerűség, sem a tartósság/rendszeresség fogalmát nem határozza meg, ezért ezen kifejezések köznapi jelentéséből célszerű kiindulni. Köznapi értelemben az a tevékenység tekinthető üzletszerűnek, amelyet a magánszemély haszonszerzési céllal ellenérték fejében végez. Ez lehet egyszeri (eseti) alkalom, de a tevékenység történhet ismétlődő vagy állandó jelleggel is. Ezt figyelembe véve akár egyetlen értékesítés is megfelelhet az üzletszerűség ismertetett meghatározásának. Ha valamely ellenérték fejében végzett tevékenység nem tekinthető üzletszerűnek, de az tartós vagy rendszeres, akkor a tevékenység az általános forgalmi adó szempontjából ugyancsak gazdasági tevékenységnek minősülhet, feltéve, hogy a gazdasági tevékenység egyéb feltételei is fennállnak. És természetesen arra is van példa, hogy egy tevékenység egyidejűleg kielégíti az üzletszerűség és a tartósság/rendszeresség kritériumát.

A gazdasági tevékenység további ismertetőjele (a fogalom második fordulata) az ellenérték (az annak elérésére irányultság vagy annak elérése). Az ellenérték (más szóval) bevételként is megfogalmazható. Mint azt korábban említettük, a gazdasági tevékenység – tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére – megalapozhatja az áfa alanyiságot, vagyis nincs jelentősége annak, hogy a gazdasági tevékenység nyereséges-e vagy sem.

Valamely tevékenység abban az esetben minősülhet gazdasági tevékenységnek, ha annak végzése független formában történik (harmadik fordulat). Az Áfa törvény nem pozitív, hanem negatív módon határozza meg, hogy alkalmazásában mi minősül független formában végzett tevékenységnek. Nem minősül ugyanis független formában végzett gazdasági tevékenységnek az a tevékenység, amelyet munkaviszony, munkaviszony jellegű jogviszony vagy olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végeznek, amelyben a jogosult irányítása és felelőssége mellett a kötelezett alárendelt helyzetben van a tevékenység végzése eredményének, díjazásának, valamint egyéb feltételeinek és körülményeinek meghatározásában [Áfa törvény 6. § (5) bekezdés].

Az Áfa törvény gazdasági tevékenységre vonatkozó meghatározásában értékviszonyokat nem találunk, vagyis valamely tevékenység gazdasági tevékenységként történő minősítése során – az ellenérték nagyságától függetlenül – kizárólag az előzőekben bemutatott feltételek teljesülését kell vizsgálni.

forrás: onadozo

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám:01-09-403525​; 01-09-406075;                       01-09-348213

 

 

iroda@unicontplusz.hu

06-20/9625686

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )