Utazási költségtérítések és az áfa összefüggései

aug 3, 2019

Az összefoglalóban megtalálható minden, amit az utazási költségekről áfa szempontból tudni kell.

Többek között olyan kérdésekre adunk választ, hogy mi a helyzet akkor, ha a munkáltató térítést kér a dolgozók munkahelyre történő szállításáért? Mikor vonható le az utazással összefüggésben felmerült költségek áfa tartalma? Hogyan kezelendő az utazási bérlet, illetve menetjegy áfa tartalma?

 

1.Személygépkocsi költségtérítés fizetése a dolgozónak:

Amennyiben a munkáltató utazási költségtérítést fizet a dolgozónak, akkor nem teljesül áfa hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás, így nincs áfa fizetés kötelezettség. Tekintettel arra, hogy nem történik áfa körbe tartozó ügylet, így csak számviteli bizonylatot kell kiállítani, nincs számla kiállítási kötelezettség.

2.Csoportos munkásszállítás:

A csoportos munkásszállítás áfa kötelezettségének megítélése során annak nincs jelentősége, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) csoportos munkásszállításának megfelel-e az adott ügylet, csak annak, hogy a munkáltató kér-e ellenértéket. Amennyiben a munkáltató térítést kér a dolgozók munkahelyre történő szállításáért, akkor adóköteles (27%) szolgáltatásnyújtás történik, amelyről minden dolgozó felé egyenként kell kiállítani számlát. Nem elegendő csak valamilyen számviteli bizonylatot kiállítani az ügyletről. Ha aránytalanul alacsony a piaci értékhez képest a térítés, akkor fel kell korrigálni az adóbevallásban az adóalapot a piaci értékre (általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) 67.§), tekintettel arra, hogy a munkáltató és a dolgozó nem független felek és a dolgozó nem jogosult adólevonásra. A piaci érték az az érték, amelyet a magánszemélynek normál piaci viszonyok között fizetnie kellene ezért a szolgáltatásért, illetve ha nincsenek ilyen körülmények, akkor az az érték, ami kiadásként felmerült a munkáltatónál a szolgáltatás teljesítése érdekében. Mivel adóköteles ellenérték fejében teljesített szolgáltatást végez a munkáltató, a személyszállító alvállalkozó által felszámított áfát le tudja vonni.

Ha nem kér térítést a személyszállításért a dolgozótól, akkor alapesetben a személyszállító alvállalkozó által felszámított adó nem vonható le, tekintettel arra, hogy a dolgozó munkába szállítása alapvetően vállalkozásától idegen célokat, a munkavállaló személyes szükségletét fedezi. Ingyenes szolgáltatásra azonban csak akkor kell áfát fizetni az Áfa tv. 14.§ (1) bekezdéssel összefüggésben, ha a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az adó levonható. Ebből következően az adó levonással nem lehet élni, viszont ingyenes szolgáltatásnyújtás címén nem kell áfát fizetni.

Vannak azonban olyan rendkívüli körülmények, amelyek megalapozzák, hogy a munkáltató áfa teher nélkül szállíttatja a dolgozót, annak ellenére, hogy ingyenesen utaztatja. Ha nem kér térítést a dolgozótól, és tömegközlekedéssel nem lehetséges vagy aránytalanul nagy nehézségekbe ütközne a megközelítés, akkor munkáltató számára – működése biztosítása érdekében – szükséges, hogy a munkavállalók utazásáról gondoskodjon. Ilyen esetben a felmerült áfa levonható, és nem keletkezik ingyenes szolgáltatás címén áfa kötelezettség a munkáltatónál továbbá bizonylat kiállítási kötelezettség sem merül fel.

3. Taxiköltség, parkolási díj, úthasználati díj:

Az Áfa tv. szabályai szerint még akkor sem vonható le az alábbi, utazással összefüggésben felmerült költségek áfa tartalma, ha az adóköteles tevékenységet végző adóalanynál hivatalos úttal összefüggésben merülnek fel:
■ taxiköltség áfája (Áfa tv. 124.§ (2) bekezdés d) pont)
■ parkolási díj áfája (Áfa tv. 124.§ (2) bekezdés e) pont), kivéve, ha igazoltan az általa üzemben tartott, 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetése érdekében hasznosítja;
■ úthasználati díj áfája (Áfa tv. 124.§ (2) bekezdés f) pont), kivéve, ha igazoltan az általa üzemben tartott, 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetése érdekében hasznosítja;

4. Utazási bérlet:

Nem vonható le az utazási bérlet, illetve menetjegy áfa tartalma a munkáltatónál, ha az munkába járáshoz és nem üzleti úthoz szükséges és ingyenesen biztosítja a munkáltató, vagy 100%-os térítést fizet a dolgozó felé az általa megvásárolt bérletre. Ilyen esetben nem kell áfa hatálya alá tartozó bizonylatot kiállítani a dolgozó felé a munkáltatónak, tekintve, hogy az adó levonhatatlansága miatt az ingyenes szolgáltatás nem tartozik az áfa hatálya alá.

Levonható az utazási bérlet teljes áfa tartalma a munkáltatónál a nevére szóló számla alapján, ha nem a teljes összeget téríti meg a dolgozónak (pl. 86%-ot). Ez utóbbi esetben az adólevonásra nincs hatással, ha a dolgozó által viselt rész aránytalanul alacsony. De ha nem 100%-os a térítés a dolgozó felé, akkor a maradék összeget (pl a 14%-os „önrészt”,) ki kell számlázni a dolgozó felé. Nem elegendő csak számviteli bizonylatot kiállítani, hanem a dolgozók nevére szólóan egyedi számlákat kell kibocsátani. Sajnálatos módon akkor sem mellőzhető a számla kiállítás, ha a munkáltató nem él az adólevonással, ugyanis a munkáltató nevére szóló közlekedési szolgáltatói számla és a dolgozónak fizetett nem 100%-os térítés miatt ellenérték fejében szolgáltatást nyújt a munkavállaló felé a munkáltató. Ez a konstrukció közvetített szolgáltatásnak minősül, úgy kell tekinteni, hogy a munkáltató saját nevében a dolgozó javára közlekedési szolgáltatást rendel meg és közvetít.

forrás: önadozó

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám:01-09-403525​; 01-09-406075;                       01-09-348213

 

 

iroda@unicontplusz.hu

06-20/9625686

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )