Kockázatos adózók

febr 2, 2020

A NAV kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló,

cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, ha az alábbi feltételek

legalább egyike fennáll:

A NAV kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, ha az alábbi feltételek legalább egyike fennáll: 1. Szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,2. Szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,3. Szerepel a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,4. Egy éven belül a NAV ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben,5. Kényszertörlési eljárás alatt áll,6. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát azzal, hogy az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó javára megállapított összes adókülönbözettel,7. A terhére a NAV által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát,8. Székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt véglegessé vált döntésben eljárási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.A nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételére akkor kerülhet sor, ha az adóhiány megállapításáról szóló végleges határozatban meghatározott fizetési határidőig, azaz az esedékességig – a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül – az adózó nem fizeti meg a tartozását.Ha tehát az adózó a határozatban előírt fizetési kötelezettségének a határozatban megállapított határidőben nem tesz eleget, és a határozat bírósági felülvizsgálatát nem kezdeményezi, a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók listáján történő közzététel törvényi feltételei fennállnak, függetlenül attól, hogy az adózó egy későbbi időpontban már teljesítette fizetési kötelezettségét.Kockázatos továbbá az a csoportos adóalany, melynek legalább egy tagja kockázatosnak minősül.

forrás:önadózó

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám:01-09-403525​; 01-09-406075;                       01-09-348213

 

 

iroda@unicontplusz.hu

06-20/9625686

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )