Rendelkezések 2021.03.08.-tól

márc 5, 2021

Megjelent a Magyar Közlöny a 2021.03.08-i rendelkezésekkel

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,a 16. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalko-tói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el rövidített verzióban.

 1. Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai
 1. §

(1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) A települések belterületén az utcán és a közterületen – e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez

 1. a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint
 2. az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.
 1. §

(1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

(2) Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

(3) A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor érvényes szabályok szerint látogathatóak.

 1. Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések 
 1. §

(1) Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a kijárási tilalmon kívüli időben – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.

(2) Az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a tartózkodás és a vásárlás

 1. a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
 2. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
 3. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) ide nem értve a szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
 4. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
 5. a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 6. a kertészeti árudában,
 7. a piacon, a helyi termelői piacon,
 8. a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
 9. az üzemanyag-töltőállomáson,
 10. a nemzeti dohányboltban és
 11. az újságosnál.

(3) Az üzlet a – (2) bekezdés szerinti kivétellel – köteles zárva tartani.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(5) A vendéglátó üzletben tartózkodásra az R. szabályait kell alkalmazni.

A virágüzletek nemzetközi nőnapi nyitva tartásáról

 1. §

(1) A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet (a továbbiakban: virágüzlet) az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel nyitva tarthat.

(2) A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás. 

 1. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések 
 1. §

(1) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín a köteles zárva tartani, kivéve

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatást (pénzügyi szolgáltatások),
 • a közlekedési és a szállítási szolgáltatást,
 • a magán egészségügyi szolgáltatást,
 • a szociális szolgáltatást,
 • a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatást,
 • a totózó és lottózó szolgáltatást,
 • a jármű szerviz szolgáltatást, a mezőgazdasági és ipari gép-szerviz szolgáltatást, a háztartási gép-szerviz szolgáltatást, az épületgépészeti szolgáltatást,
 • az informatikai, a kommunikációs eszköz javítási szolgáltatást,
 • a temetkezési szolgáltatást;
 • az állategészségügyi szolgáltatást,
 • az állat-, növény-egészségügyi, élelmiszervizsgálati laboratóriumi szolgáltatást,
 • az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatást,
 • a közétkeztetési szolgáltatást,
 • az állattenyésztési szolgáltatást,
 • az ügyvédi, a végrehajtói és a közjegyzői szolgáltatást,
 • a biztonsági szolgáltatást,
 • az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatást,
 • a jármű, a gép- és immateriális javak kölcsönzési szolgáltatását és
 • a textil, szőrme mosási és tisztítási szolgáltatást

céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

(2) Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – az (1) bekezdés szerinti kivétellel – tilos tartózkodni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A közlöny letölthető itt:Letöltés

Második közlöny pedig itt:Letöltés  

 

 

 

 

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-403525​; 01-09-406075;          01-09-348213; 01-09-421866; 01-09-422836

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )