Szja bevallás 05.20.

máj 1, 2021

A következőkben a 2020. évi szja-bevallással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, jelentősebb változásokat ismertetjük, átfogó képet nyújtva a magánszemélyek bevallási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos teendőkről.

A magánszemélyek bevallási kötelezettségének teljesítése az utóbbi években jelentősen egyszerűbbé vált, amely a 2017-ben bevezetett adóbevallási tervezetnek köszönhető. Ezzel a bevallási formával az adózóknak egyáltalán nem, vagy csak minimális időt kell fordítaniuk a személyijövedelemadó-bevallásuk teljesítésére, hiszen a legtöbb esetben a bevallási kötelezettség adózói interakció nélkül is teljesül. Emellett a bevallási forma mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal továbbra is lehetőséget nyújt az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás benyújtására is. Erre lehetőséget biztosít az Általános Nyomtatványkitöltő program, illetve nyomdai nyomtatványon, kézzel is ki lehet tölteni a bevallást. A következőkben a 2020. évi szja-bevallással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, jelentősebb változásokat ismertetjük, átfogó képet nyújtva a magánszemélyek bevallási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos teendőkről.

Szja tudnivalók:


Az adóbevallási tervezet

A NAV mindenki számára készít adóbevallási tervezetet a rendelkezésére álló adatok alapján. Az adózónak a NAV által kiajánlott adatokat össze kell hasonlítania a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásaival, az esetleges kedvezmények érvényesítéséhez szükséges bizonylatokkal. Módosítani szükséges az adóbevallási tervezetet, ha a magánszemély nem ért egyet a kiajánlott adatokkal. Ezt legegyszerűbben a webes felületen teheti meg, amely különböző segédprogramok letöltése nélkül is könnyen elérhető.

Hogyan érhető el a tervezet?

Az eSZJA portál a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül érhető el azok számára, akik rendelkeznek Ügyfélkapuval, e-személyi igazolvánnyal vagy telefonos azonosítóval. Az adóbevallási tervezeteket a NAV 2021. március 15-étől teszi elérhetővé az elektronikus felületen, amelyről értesítést küld minden KÜNY (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) tárhellyel rendelkező magánszemély részére.

Ha a tervezetet szükséges módosítani vagy kiegészíteni, az legegyszerűbben a NAV honlapjának „SZJA” oldalán az eSZJA ikonra kattintva tehető meg számítógépen, táblagépen vagy akár okostelefonon keresztül. Az a magánszemély, akire vonatkozóan nem állnak a NAV rendelkezésére munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatok, a személyes adataival feltöltött, üres tervezetet talál majd a felületen, amelyet szükség esetén kiegészíthet a jövedelemadataival.

Az Ügyfélkapuval, telefonos azonosítóval vagy e-személyi igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély 2021-ben április 15-éig kérheti, hogy a NAV postán küldje meg részére az adóbevallási tervezetet. A tervezet kérhető SMS-ben a +36 30/ 344 4304-es telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következő formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn), a NAV honlapjáról elérhető webűrlapon, levélben kötetlen formában, telefonon a 1819-es hívószámon, a NAV honlapjáról kinyomtatható „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” (BEVTERVK) elnevezésű formanyomtatványon vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain. A kérelemben fel kell tüntetni a magánszemély adóazonosító jelét és születési időpontját. A tervezeteket legkésőbb 2021. április 30-áig tértivevényes levélként küldik meg az adózók részére. Az április 15-ei határidő után már nem lehet igényelni az adóbevallási tervezet postai úton történő megküldését, ezt követően a tervezet kizárólag személyesen vehető át a NAV ügyfélszolgálatain, vagy a megfelelő azonosítók birtokában elérhetővé válik az eSZJA felületen.

 Az adóbevallási tervezettel kapcsolatos teendők

Ha az adózó egyetért az adóbevallási tervezetben szereplő adatokkal, azokon nem kíván módosítani, valamint a tervezete nem tartalmaz visszaigényelhető vagy befizetendő adót, nincs további teendője. Az adóbevallási tervezetet a webes felületen nem kell külön jóváhagyni, illetve a postán kézhez kapott tervezetet sem kell visszaküldeni a NAV-hoz. A magánszemély adóbevallási kötelezettsége ebben az esetben május 20-ával teljesítettnek minősül, ezzel az időponttal a tervezet érvényes személyijövedelemadó-bevallássá válik.

Az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek, a mezőgazdasági őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak önállóan kell elkészíteniük és benyújtaniuk személyijövedelemadó-bevallásukat, hiszen jövedelemadataik tekintetében a NAV egyáltalán nem, vagy csak részben rendelkezik információval. Esetükben 2021. május 20-ával a tervezet nem válik érvényes bevallássá, és a webes kitöltő felületen sem tudják jóváhagyni az adatokat. A bevallás elkészítéséhez azonban természetesen felhasználhatják az adóbevallási tervezet adatait.

Ha az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő vagy áfás magánszemély nem nyújt be szja-bevallást, akkor a NAV május 20-a után a KÜNY tárhellyel rendelkezők részére elektronikus értesítést küld, melyben felhívja a figyelmet a bevallás pótlására. Azok az egyéni vállalkozók azonban, akik az adóévben kizárólag a kata hatálya alá tartoztak (őstermelői tevékenységet nem végeztek), és 2020-ban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti bevallásköteles jövedelmet szereztek, szerkesztés nélkül is elfogadhatják adóbevallási tervezetüket, amely így 2021. május 20-ával adózói interakció nélkül is érvényes bevallássá válik. Ugyanez a szabály érvényesül a vállalkozási tevékenységüket a 2020. év egészében szüneteltető egyéni vállalkozók esetében is.

Ha a külföldi illetőségű magánszemély 2021. április 30-áig nem nyilatkozik arról, hogy őt külföldi illetőségére tekintettel az adóévben Magyarországon adókötelezettség nem terhelte, adóbevallási tervezete szintén bevallássá válik május 20-ával. A nyilatkozatot a 20NYK jelű, „A külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata a személyijövedelemadó-bevallás benyújtás alóli mentesítéséhez a 2020. adóévre” elnevezésű adatlapon lehet megtenni.

Az adó részleteiben történő megfizetése:

Amennyiben a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó vagy fizetendő szociális hozzájárulási adó, és ezek együttes összege nem több mint 500 ezer forint, akkor – az egyéni vállalkozók és az áfás magánszemélyek kivételével – akár 12 havi pótlékmentes részletfizetés is kérhető idén, amit a bevallásban vagy a kiegészítő nyilatkozatban kell jelölni. Az első részlet befizetésének határideje 2021. május 20.Az szja-bevallási tervezetük postázását mintegy 225 ezren kérték április 15-éig; a tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan postázza az igénylőknek a nyilvántartásában szereplő címükre – közölte a NAV.

Ugyanakkor jelezték, azok is számíthatnak levélre, akiknek a tervezete a munkáltatók, kifizetők hiányos vagy téves adatszolgáltatása miatt felülvizsgálandó vagy befizetendő, visszaigényelhető adót tartalmaz.A postai csomagban minden esetben egy rövid, személyre szabott tájékoztató, az adóbevallási tervezet, az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozat (20EGYSZA), és az annak visszaküldésére szolgáló válaszboríték található. Egy kiegészítő nyilatkozatot is kapnak azok, akiknek a hibátlan tervezete visszaigényelhető vagy befizetendő adót tartalmaz.Kiemelték, akik egyetértenek a postán kapott tervezettel, és kiegészítő nyilatkozatot nem kapnak, nincs további teendőjük. A tervezetet nem kell visszaküldeniük, az a 2021. május 20-ai bevallási határidővel automatikusan bevallássá válik.Ha a tervezet visszaigényelhető adót tartalmaz, elég a kiegészítő nyilatkozatot aláírva visszaküldeni a NAV-hoz, amelyen az adózó kiválaszthatja, hogy a visszajáró összeget postán vagy átutalással kéri. A nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével válik a bevallási tervezet érvényes bevallássá, a visszaigényelt összeget a NAV a beérkezéstől számított 30 napon belül utalja ki.A közlemény szerint amennyiben a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó vagy fizetendő szociális hozzájárulási adó, és ezek együttes összege nem több mint 500 ezer forint, akkor – az egyéni vállalkozók és az áfás magánszemélyek kivételével – akár 12 havi pótlékmentes részletfizetés is kérhető idén, amit a bevallásban vagy a kiegészítő nyilatkozatban kell jelölni. Az első részlet befizetésének határideje 2021. május 20.Az egyéni vállalkozók, az áfás magánszemélyek és az őstermelők a tervezet adatainak felhasználásával készíthetik el legkönnyebben bevallásukat a 20SZJA jelű nyomtatványon. Az őstermelőknek a szociális hozzájárulási adót az szja-bevallásban kell bevallaniuk. Ha a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó bevétele 2020-ban nem haladta meg a 600 ezer forintot, akkor elegendő ezt a kiegészítő nyilatkozaton jelölnie és visszaküldenie, 20SZJA jelű bevallást nem kell benyújtania.A papíralapú tervezeten nem lehet az adatokat módosítani, ezért a legjobb és leggyorsabb megoldás, ha az adózó ügyfélkaput nyit, és a szerkesztést, benyújtást a webes felületen végzi el. Aki nem szeretne ügyfélkaput nyitni, és nem ért egyet a tervezetben szereplő adatokkal, annak a 20SZJA jelű bevallást kell benyújtania 2021. május 20-áig a NAV-hoz – olvasható az adóhivatal közleményében.

forrás: adoszaklap, onadozo

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám:01-09-403525​; 01-09-406075;                       01-09-348213; 01-09-421866

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )