2022.évi adóváltozások

jan 1, 2022

Az Országgyűlés folyamatosan fogadja el a 2022. évi változásokat, s mint minden évben most is szeretnénk ezekről folyamatosan tájékoztatni titeket a teljesség igénye nélkül. ( Ez egy rövidített verzió szokásunkhoz híven, de most is le tudjátok tölteni az ügyfeleinknek kiküldött teljes tájákoztatót )

Teljes verzió letöltése

Elsőként szeretnénk szót ejteni a minimálbér-emelésről, ugyanis nagyon sok mindent befolyásol,alapjaiban határozza meg a legtöbb vállalkozás 2022-es pénzügyi tervét is:

Minimálbér: bruttó 200.000, – Ft

Garantált bérminimum: bruttó 260.000, – Ft

Az adóalap csökkentő tételek:

 1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
 2. 25.év alatti fiatalok kedvezménye
 3. személyi kedvezmény
 4. első házasok kedvezménye
 5. családi kedvezmény

25. év alatti fiatalok kedvezményét részletezzük mivel ez  újdonság ebben az évben:

A kedvezmény alapjául szolgáló jövedelmek

 • szja tv. szerinti bérjövedelem,
 • bérnek nem minősülő, más nem önálló tevékenységből származó jövedelem, kivéve végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó része
 • vállalkozói kivét, átalányban megállapított jövedelem
 • mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó jövedelme
 • európai parlamenti-, helyi önkormányzati képviselő e tevékenységből származó jövedelme
 • választott könyvvizsgáló e tevékenységből származó jövedelme
 • díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló szerződés alapján megszerzett jövedelem

Igénybevétele havonta, de legkésőbb a 25. életév betöltésének hónapjában.

A kedvezmény igénybevételének korlátja

 • jogosultsági hónapok x KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset (teljes munkaidőben foglalkoztatottak)

korlát 2022-ben 433 700 Ft/hó, 5 204 400 Ft/év

Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem:

Kriptoeszköz az érték vagy jogok digitális megjelenítője, amely megosztott főkönyvi technológia vagy hasonló technológia alkalmazásával elektronikusan átruházható és tárolható.

Az éves adóbevallásban vagy az adóbevallási tervezet adatait kiegészítve kell bevallani és az  adót a bevallás benyújtásának határidejéig kell megfizetni.

– személyi jövedelemadó van

– szociális hozzájárulási adó nincs

Átalányadózás változása 

 • adómentes adóalap összeghatár került bevezetésre, amely egyúttal tb-járulék és szociális hozzájárulási adó tekintetében is adómentessé válik: éves minimálbér fele 2022-es minimálbérrel számolva kb. 200.000×12/2 = 1.200.000 Ft.
 • 40 és 80%-os költséghányad esetén az éves minimálbér 10-szereséig lesz választható az átalányadózás (2021-ben 15 millió helyett): 200.000*12*10= 24.000.000 Ft
 • 40% költséghányad esetén: 2.000.000 Ft (ár)bevétel lesz adó és járulékmentes!
 • 80% költséghányad esetén: 6.000.000 Ft (ár)bevétel lesz adó és járulékmentes! amennyiben az adóév egészében kizárólag a törvényben felsorolt tevékenységeket végzi a vállalkozás
 • 90% költséghányad esetén: 12.000.000 Ft (ár)bevétel lesz adó és járulékmentes! amennyiben az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységből szeret bevételt egyéni vállalkozó, a járulékmentesség feltétele, hogy 36 órát elérő munkaviszonyban, társas vállalkozóként cégben, vagy nappali rendszerű képzés alapján biztosítottak legyünk más jogcímen.
 • ha főállású egyéni vállalkozónak minősülünk, akkor a minimálbér/garantált bérminimum szerint tb-járulékot és szociális hozzájárulási adót meg kell fizetni az adómentességi feltétel esetén is, de az szja alól az említett bevételi határig mentesülünk
 • kereskedelmi tevékenység esetén az éves minimálbér 50-szereséig lesz választható az átalányadózás: cca. 200.000*12*50 = 120.000.000 Ft
 • kereskedelmi tevékenység esetén a 90%-os költséghányad számítással kell a jövedelmet meghatározni, amiből az 1.200.000 Ft adó és/vagy járulékmentes (12.000.000 Ft (ár)bevételig)

 13%-ra csökken a szociális hozzájárulási adó és megszűnik a szakképzési hozzájárulás.

Az egyéni és társas vállalkozónak a 13 % adót havonta ugyanúgy legalább a minimálbér 1,125 szerese után meg kell fizetnie, mint eddig és a KIVA tekintetében is emelt a járulékalap.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 8.400 Ft-ra, napi 280 Ft-ra nő.

ÁFA:

Az alanyi mentes határ továbbra is 12 millió forint.

Az egyes vas- és acéltermékek értékesítése továbbra is fordítottan adózik.

A kisvállalati adó (kiva) mértéke 10 %-ra csökken.

Társasági adó:

Az osztalék után 15 % szja-t és 13 % szoc.ho-t kell fizetni, de a szoc.ho-nak van felső határa (a minimálbér összegének 24-szerese azaz 4.800.000 Ft 13 %-a).

Iparűzési Adó:

 A helyi iparűzési adót 2022-re is maximalizálták: nem lehet több 1 %-nál.

Adózás Rendje:

Amennyiben a termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás adóval növelt összege meghaladja a 900 ezer forintot számlát kell kiállítani mindenképpen, nem elég a nyugta.

Még egy kis számlázási ismétlés: a számlákat a teljesítéstől számított 8 napon belül ki kell állítani és nagyon fontos, hogy a különleges számlázásoknál az alábbi szövegek legyenek rajta a számlán (ezek nélkül a számla helytelenül lesz kiállítva):- „PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS” – a pénzforgalmi elszámolást választóknál.

– „KISADÓZÓ” – a KATA-soknál.

– „ÖNSZÁMLÁZÁS” – ha más helyett és nevében állítjuk ki a számlát.

– „FORDÍTOTT ADÓZÁS” – ha fordított áfás számlát állítunk ki.

– „KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS – HASZNÁLT CIKKEK” – ha használt cikket adunk el.

– A vevő adószáma minden esetben, ha nem magánszemély.

forrás: Unicont Plusz Könyvelőiroda

 

 

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-403525​; 01-09-406075;          01-09-348213; 01-09-421866; 01-09-422836

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )