Az alkalmi munkavállalók

júl 6, 2022

Alkalmi munkánál az egyszerűsített munkaviszonyban,foglalkoztathatók létszáma a főállású munkavállalók létszámához igazodik.

Alkalmi munkánál az egyszerűsített munkaviszonyban, egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma nem haladhatja meg:

  • az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt,
  • 1-5 munkavállaló foglalkoztatásakor a 2 főt,
  • 6-20 munkavállaló foglalkoztatásakor a 4 főt,
  • 20-nál több munkavállaló foglalkoztatásakor a munkavállalói létszám 20 százalékát, a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi létszámát alapul véve.

Ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszáma a mérvadó.

A meghatározott napi létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, figyelemmel az alkalmi munka meghatározására. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeretet a következő naptári évre nem viheti át.

Például az Mt. hatálya alá tartozó, főállású személyt nem foglalkoztató munkáltatónál az éves alkalmi munkavállalói létszámkeret 2022-ben 365 fő. Egyenlőtlen beosztás esetén a tárgyévben 365 nap alapulvételével munkavállalónként egy napot számítva több alkalmi munkavállalót is foglalkoztathat a munkáltató egy nap.

Ha tehát a munkáltató főállású munkavállalót nem foglalkoztat, akkor egy nap egy alkalmi munkavállalót vehet fel az év minden napján. A munkáltató ily módon 2022. évben 365- ször foglalkoztathat alkalmi munkavállalót. Ezt a keretszámot a munkáltató belátása szerint oszthatja be, akár egy nap is alkalmazhat 365 embert, de akkor az év többi 364 napján ilyen módon már nem foglalkoztathat.

Ha a munkáltatónak a 365 napos kereten túlmenően több munkavállalóra van szüksége, úgy akár egy napos határozott időre is felvehet további munkavállalókat, teljes közteherfizetés mellett, az Mt. általános szabályai szerint.

Ezeket a korlátozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni

  • a filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatására, továbbá
  • a szociális szövetkezetekben az egyszerűsített foglalkoztatás esetén.

Az Efo tv. a filmipari statiszta foglalkoztatását az alkalmi munka egyik válfajaként nevesíti, ezért, ha az Efo tv. a filmipari statiszta munkavégzésével összefüggésben nem tartalmaz speciális szabályt, akkor arra az alkalmi munkára vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ebből az is következik, hogy filmipari statiszta foglalkoztatásakor az azonos munkáltató és munkavállaló összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, egy naptári hónapban összesen legfeljebb 15 naptári napig, egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesíthet egymással az Efo tv. szerinti határozott idejű munkaviszonyt.

Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több alkalommal munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg.

Közterhei 2022.07.01.-től:

  • 2.000 Ft/fő/nap alkalmi
  • 6.000 Ft/fő/nap filmipari
  • 1.000 Ft/fő/nap idénymunka

forrás: onadozo

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-403525​; 01-09-406075;          01-09-348213; 01-09-421866; 01-09-422836

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )