Átalányadó KATA helyett

júl 31, 2022

Az átalányadó és KATA összehasonlítása most soronkívül fontossá vált a KATA szabályok 2022. évi szigorítása miatt is.

Eddig is alternatívát jelenthetet a KATA-val szemben azoknak, akiknek az árbevételük meghaladta a 12 M Ft-ot, de a 24 M Ft-ot nem érte el,
vagy azoknak a KATA adóalanyoknak, akik egy partnernek számláz(ná)nak be 3 M Ft-ot lényegesen meghaladó összeget.

Az átalányadózás legnagyobb előnye az egyszerűsége, hiszen nem kell tételesen költségeket elszámolnunk, költségszámlákkal bíbelődnünk, mert az adó alapja az árbevétel.
Ez nagyon jól hangzik, de mégsem igaz mivel a nyilvántartást vezetni kell, a plusz bevallásokat be kell nyújtani és ha az áfa is bejön a képbe már nem igaz a fenti állítás.

  • vállalkozó saját havi adó- és járulékbevallása az átalányba megállapított havi jövedelem, vagy a minimálbér/garantált bérminimum alapján (‘58-as bevallás minden hónapot követő hó 12. napjáig),
  • személyi jövedelemadó bevallás a vállalkozó átalányadó szabályok szerinti jövedelem levezetése (‘SZJA vagy ’53-as bevallás tárgyévet követő év május 20-ig),
  • helyi iparűzési adó bevallás átalányba megállapított jövedelem 1,2-szerese alapján számított adóalap alapján (‘HIPA bevallás, tárgyévet követő év május 31-ig).
  • áfa bevallás elkészítése (‘65-ös havi, negyedéves áfa bevallás tárgyhót/tárgy negyedévet követő hónap 20. napjáig) stb. amennyiben szükséges

Az áfa elszámolásához, levonásához nyilvántartást kell vezetni, bevallást kell benyújtani, tehát 12 M Ft felett nem lesz ez az adózási forma annyira adminisztrációmentes, míg 12 M Ft alatt is kevés esetben lesz versenyképes a KATA-val szemben.

Ki élhet az átalányadózás lehetőségével?

Az átalányadózás kizárólag az egyéni vállalkozói, illetőleg mezőgazdasági őstermelői tevékenység egészére választható.
A választás lehetőségét az éves árbevétel határozza meg, mint felső küszöbérték.
Ha tört évről van szó – újonnan alakulás vagy szüneteltetés miatt –, akkor az év napjainak száma alapján kell arányosítani az árbevételi korlátot.

  • A választás alkalmával a megelőző év árbevételét kell figyelembe venni, és ha az a küszöbértékeket nem haladja meg, akkor van lehetőségünk rendelkezni az átalányadózás alkalmazásáról.
    2022-től pedig az árbevételi értékhatár az aktuális minimálbérhez igazodik, így az éves minimálbér tízszerese ( 12 * 200 000 Ft * 10) = 24 000 000 Ft
  • kizárólag kiskereskedelmi tevékenység esetén: az éves minimálbér ötvenszerese ( 12 * 200 000 Ft * 50) = 120 000 000 Ft

Ha az adóalanyiság megszűnik, akkor a következő négy évben az átalányadózás újra nem választható.

Főszabály szerint a költséghányad 40%

Kiskereskedelmi tevékenység esetén 90%

Egyéb törvényben rögzített tevékenységek esetén 80%

Ha egyszerre többféle tevékenységet végez a vállalkozás, úgy mindig a kedvezőtlenebb költségátalány lesz alkalmazható.

Az iparűzési adó alapja pedig az átalányadózó adóalapjának 120%-a, de maximum a bevétel 80%-a.

Az adó mértéke
SZJA 15%
TB járulék 18,5%
SZOCHO 13%
Iparűzési adó (településfüggő): 0-2%-ig, 2022-ben 0-1%-ig
Összesen 47,7%

A főállású egyéni vállalkozó a járulékfizetési alsó határ után minden esetben köteles megfizetni a járulékokat:
Nyugdíjas átalányadózónak az adóköteles jövedelme után kizárólag 15% SZJA fizetési kötelezettsége keletkezik.

A fentieket nagyban befolyásolhatják az adókedvezmények, melyet az átalányadózó egyéni vállalkozók is érvényesíteni tudnak, azonban a KATA adóalanyok nem, ezért adózási mód váltás esetében minderre egyedi számítást szakemberrel kell elvégeztetni.

Adókedvezmények fajtái:

négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
25 év alatti fiatalok SZJA menetessége
meghatározott betegségek, fogyatékosságok esetén járó személyi adókedvezmény
első házasok kedvezménye
családi adó- és járulékkedvezmény

Egyéb kedvezmények az átalányadó tekintetében:

60-40% hányad esetén a 2.000.000 Ft bevételig nem kell megfizetni semmit ( kivétel a főállás esetén a legalább minimálbér utáni járulék )
80%-20% hányad esetén ez az összeg 6.000.000 Ft

A főállású átalányadózónak mindaddig magasabb az adókulcsa, míg nagyobb a járulékalapja (minimálbér vagy garantált bérminimum után kötelezően fizetendő rész miatt), mint az adóköteles jövedelme. Azonban miután eléri az adóköteles jövedelem összege a járulékalap összegét, úgy már a főállású EV ugyanannyi adót fizet, mint a mellékállású.

Bővebb tájékoztatás innen letölthető.  Átalányadó

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám:01-09-403525​; 01-09-406075;                       01-09-348213; 01-09-421866

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )