Megállapítások kezelése a társasági adóban

szept 20, 2022

Az Szt. előírása szerint az adóhatósági ellenőrzéskor összetett dolgokat vizsgál.

Az Szt. előírása szerint az adóhatósági ellenőrzéskor, illetve az önellenőrzéskor az ugyanazon évet érintő „eltérőségeket”, azaz a – bevételeket, költségeket, ráfordításokat, eredményt, saját tőkét érintő – hibákat, hibahatásokat meg kell különböztetni aszerint, hogy azok jelentős vagy nem jelentős összegűnek minősülnek-e.Ha a megállapított hiba jelentős, az adóalap-korrekciót nem érint. Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – előjeltől független – abszolút értékének együttes összege meghaladja- az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, vagy ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot, vagy- az adózó számviteli politikájában rögzítettek szerint jelentős összegűnek minősített, előzőeknél alacsonyabb értéket.Ha a megállapított hiba nem jelentős összegű, az a tárgyévi, a hiba feltárásának éve szerinti eredményt módosítja; ehhez kapcsolódik korrekciós tétel a következők szerint.Csökkenti az adózás előtti eredményt az adóellenőrzéskor, az Air., az Art. szerinti önellenőrzéskor megállapított, adóévi bevételként vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként – egyszeres könyvvitelt vezetőnél adóköteles bevételként, kifizetett vásárolt készlet növekedéseként – elszámolt összeg.Növeli az adózás előtti eredményt az adóellenőrzéskor, az Air., az Art. szerinti önellenőrzéskor megállapított, adóévi költségként vagy ráfordításként – egyszeres könyvvitelt vezetőnél a kifizetett vásárolt készletek csökkenését is ideértve – vagy aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg.Ez utóbbi, növelő tételt előíró rendelkezéssel összefüggésben lehetőség van arra, hogy az adózó választása szerint ne önellenőrizze a hibával érintett (például 2018) adóévi adóbevallását, ha a nem jelentős összegű hibát (például 100 egység) a feltárás napját magában foglaló (például 2022) adóévről szóló adóbevallásában veszi figyelembe, tehát korrekciót nem alkalmaz. Ennek feltétele, hogy a nem jelentős összegű (100 egység) hibával érintett (2018) adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét (tehát legyen legalább 101 egység).

forrás: önadozo

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-403525​; 01-09-406075;          01-09-348213; 01-09-421866; 01-09-422836

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )