Minimálbér és a hozzá kapcsolódó egyéb dolgok

[et_pb_section fb_built=”1″ module_class=”up-section up-content” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row column_structure=”2_3,1_3″ module_class=”up-row” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”4.16″ background_position=”top_left” custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_post_title author=”off” categories=”off” comments=”off” featured_image=”off” admin_label=”Hír címe (ezt itt nem kell szerkeszteni)” module_class=”up-left-content et-waypoint et_pb_animation_bottom” _builder_version=”4.16″ border_style=”solid” global_colors_info=”{}”][/et_pb_post_title][et_pb_text admin_label=”Hír szövege (ide jöhet a hír)” module_class=”up-left-content et-waypoint et_pb_animation_bottom” _builder_version=”4.19.4″ text_font=”Georgia||||||||” text_text_color=”#000000″ global_colors_info=”{}”]

Megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 214.számában a Kormány 573/2022. (XII. 23.) rendelete a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról.

Minálbér: 232.000,-

Garantált mininálbér: 296.400,-

 

 

2023 Havi Heti Napi Óra
Minimálbér 232 000 53 340 10 670 1 334
Garantált bérminimum 296 400 68 140 13 630 1 704
EFO minimálbér nincs 45 339 9 070 1 133
EFO garantált minimálbér. nincs 59 282 11 859 1 483
Közfoglalkoztatás minimálbér 116 000 26 670 5 335 667
Közfoglalkoztatás g. minimálbér 148 200 34 070 6 815 852

A minimálbéres alkalmi munkavállalók mentesített keretösszege a napi minimálbér 130 %-a, vagyis 13.871,- Ft/nap összegre emelkedik.
A garantált bérminimumos alkalmi munkavállalók mentesített keretösszege 17.719,- Ft/nap (napi garantált bérminimum 130 %-a).

Minimum fizetendő összeg a minimálbér 85%-a míg szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum 87%-a.

A közteher mértéke: a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

– mezőgazdasági idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5%-a, azaz 1.160 Ft,

– turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5%-a, azaz 1.160.-Ft,

– alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1%-a, azaz 2.320.- Ft,

– filmipari statiszta esetén a minimálbér 3%-a, azaz 6.960.- Ft./fő/nap.

Egészségügyi szolgáltatási járulék
Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2023-ban 9.600 Ft/hó, 320 Ft/nap.

Ezáltal átalányadózóknál emelkedik az éves bevételi keretösszeg

27.840.000 Ft-ra (kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végzők esetén 139.200.000 Ft-ra).

valamint a jövedelem mentesített része is 1.392.000 Ft-ra.

Ez 40% költséghányad esetén: 2.320.000.- Ft bevételt

80% költséghányad esetén 6.960.000.- Ft bevételt

90% költséghányad esetén 13.920.000.- Ft bevételt jelent.

Az átalányadózok esetében a járulék bevallás negyed éves lesz ami azt jelenti, hogy az szja-val egyetemben a járulékokat is negyed évente kell megfizetni.

A 30 év alatti anyák kedvezménye

Jogosult az a fiatal anya, aki

  1. a) az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel, vagy
  2. b) az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti magzatra tekintettel

családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

A 30 év alatti anyák kedvezménye a fiatal anya által a jogosultsági hónapokban megszerzett (munkaviszonyból

származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra elszámolt), összevont adóalapba tartozó,

  1. a) az Szja tv. 3. § 21. pontja szerint bérnek minősülő jövedelme,
  2. b) az a) pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve

a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó

összegét,

  1. ca) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje,

átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme; stb…de adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók

Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozónemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata.

Jogosultsági hónapként az a hónap vehető figyelembe, amelyben a fiatal anya családi kedvezményre valójogosultsága a (2) bekezdés szerint fennáll, de legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónap.

A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anyabetölti a 30. életévét.

Az e rendelet szerinti kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatára, vér szerinti vagy örökbe
fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik
meg.

Álláskeresési járadék (munkanélküli segély)
Az egy napra kifizetett álláskeresési járadék összeg nem haladhatja meg az aktuális minimálbér napi értékét.
Az egy hónapra kifizethető maximális álláskeresési járadék 232 000 forint.

Gyed
havi gyed legfeljebb a minimálbér kétszeresének 70 százaléka, 324 800 forint.

Nagyszülői gyed
A  havi nagyszülői gyed szintén legfeljebb a minimálbér kétszeresének 70 százaléka 324 800 forint.

Gyermekek otthongondozási díja (gyod)
havi gyod a minimálbér 100%-a, 232 000 forint.

Gyermekgondozási díj (diplomás gyed)
legtöbb kifizethető havi diplomás gyed az alapképzésben résztvevők számára a minimálbér 70 százaléka, 162 400 forint, a mesterképzésben résztvevők számára a minimálbér 91 százaléka, 211 120 forint.

Csed
Ha nincs meg a 120 nap folyamatos jövedelem az igénylésnél, a maximális csed napidíj a minimálbér kétszeresének harmincad része,

Táppénz
A táppénz napidíj maximuma a minimálbér kétszeresének harmincad része.

Adókedvezmény betegség és rokkantság után
Az egyes betegségek és rokkantság után járó személyi kedvezmény havi összege a minimálbér 5%-a, 2022-ben 11 600 forint.

Lakáshitel törlesztés egészségpénztárból
Önsegélyező egészségpénztárból a lakáshitel törlesztésére fordítható havi összeg a bruttó minimálbér 15%-a, 34 800 forint.

Beiskolázási támogatás egészségpénztárból
Önsegélyező egészségpénztárból beiskolázási támogatásra fordítható évenként és gyermekenként egyszer a minimálbérrel megegyező összeg, 232 000 forint.

Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása után járó járulékkedvezmény
A megváltozott munkaképességű emberek után fizetett járulékokat a minimálbér kétszereséig engedi az állam.

(1) A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglakoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér az 1. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 55%-a.
(2) A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér a 2. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 55%-a.”

Tájékoztatás a munkaviszonnyal kapcsolatosan
Az Mt. 46. § (1)-ben előírt tájékoztatást az Mt. változása miatt módosítani kell!
az eddigi kötelező tájékoztatást a következő elemekkel kell kibővíteni:
– ki a munkáltatói jogkör gyakorlója
– a munkaviszony kezdete, tartalma,
– a munkahely
– a munkakörbe tartozó feladatok
– a napi munkaidő tartama, a hét azon napjai, amelyekre munkaidő osztható be, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdő és befejező időpontjai,, a rendkívüli munkaidő lehetséges tartama, a munkáltató tevékenységének sajátos jellege (ez egy új pont a törvényjavaslatban)
– a munkabérről elszámolás módja, a bérfizetés gyakorisága, a kifizetés napja
– az alapbéren felüli munkabér, juttatások
– a szabadságnapok száma, számítási módja, kiadási szabálya
– a felmondási idő megállapításának szabályai
– a munkáltató képzési politikája, igénybe vehető képzések és igénybe vehető időtartama
– a hatóság, ahová a munkaadó a közterheket fizeti
– kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e a munkáltatói A 15 napon meghaladó külföldi munkavégzéssel összefüggő tájékoztatási kötelezettség is szélesedik; a munkavállalót már tájékoztatni kell a munkavégzés helyén irányadó díjazás, valamint az utazási, étkezési és lakhatási költségek megtérítésének szabályairól, valamint a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást végző munkáltató és az általa kiküldött munkavállaló jogaival és kötelezettségeivel összefüggő lényeges információt tartalmazó egységes nemzeti honlap elérhetőségéről is [Mt. módosítás 47. § (1) bekezdés].

A tájékoztatást az eddigi 15 nap helyett már hamarabb, a munkaviszony kezdetétől számított 7 napon belül kell írásban megadni a dolgozónak.

A 2023. január 1-jén már munkaviszonyban lévő dolgozó részére a kibővített tájékoztatást akkor kell megadni, ha ezt 2023. január 1-től számított 3 hónapos határidőn belül írásban kéri. Ebben az esetben a kibővített tájékoztatást a kérelem közlésétől számított 30 napon belül kell megadni a munkavállalónak.

Határozott idejű munkaszerződés
Határozott idejű foglalkoztatásnál 2023. január 1-től a biztosítotti bejelentéssel egyidejűleg a ’T1041 jelű nyomtatványon közölni kell a jogviszony megszűnésének szerződés szerinti időpontját is.
A bejelentést legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de még a foglalkoztatás megkezdése előtt kell megtenni. Ha a jogviszony megszűnésének időpontja módosul vagy a szerződés határozatlan lesz, akkor ezt változásként kell a ’T1041 jelű nyomtatványon a NAV-hoz bejelenteni.

Próbaidő
A rövid tartamú munkaviszony esetén a próbaidő is arányosan rövidebb lesz.
(E szabály alapján például 6 hónapos határozott idejű munkaviszony esetén a próbaidő időtartama legfeljebb 1,5 hónap lehet, az általános 3 hónap helyett.)
A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást elegendő a próbaidő utolsó napján postára adni.

Szabadság
A munkáltató a szabadság kiadását a munkáltató a működését közvetlenül és súlyosan érintő rendkívüli esetben megtagadhatja, illetve ilyen okok fennállása esetén a már kiadott szabadságot megszakíthatja, illetve a kiadott szabadság időpontját módosíthatja.

Letiltás
Változtak a végrehajtási eljárásban a jövedelemletiltás szabályai (hajlunk mi is arra, hogy a jogszabály alapos tanulmányozását követően ezeket a változásokat már 2022. december hónapban (azaz, már a novemberi kifizetéseknél) alkalmazni kell).
A havi jövedelem nem végrehajtható része a jelenlegi 28.500 forintról 60.000 forintra emelkedik, az összeghatár pedig, ami fölött a munkabér korlátlanul végrehajtható, az eddigi 142.500 forintról 200ezer forintra nő.

[/et_pb_text][et_pb_code admin_label=”Facebook like gomb (Ne szerkeszd!)” module_class=”up-left-content up-space-top et-waypoint et_pb_animation_bottom” _builder_version=”3.0.67″ global_module=”930″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”]

[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.16″ background_position=”top_left” custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_sidebar area=”sidebar-1″ disabled_on=”on||” admin_label=”Hírek + FB” module_class=”up-sidebar et-waypoint et_pb_animation_bottom” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][/et_pb_sidebar][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ module_id=”elerhetoseg” module_class=”up-section up-contact” _builder_version=”4.0.9″ global_module=”519″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row column_structure=”1_3,2_3″ module_class=”up-contact-row et-waypoint et_pb_animation_bottom” _builder_version=”4.16″ width=”80%” max_width=”1080px” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.16″ background_position=”top_left” custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Elérhetőségek (cím)” module_class=”up-contact-title” _builder_version=”4.18.0″ text_font=”Times New Roman||||||||” global_colors_info=”{}”]

Elérhetőségeink:

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Infó” module_class=”up-contact-info” _builder_version=”4.18.0″ text_font_size=”12px” z_index_tablet=”500″ link_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” link_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” link_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” ul_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” ul_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” ul_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” ol_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” ol_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” ol_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” quote_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” quote_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” quote_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_2_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_2_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_2_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_3_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_3_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_3_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_4_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_4_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_4_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_5_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_5_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_5_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_6_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_6_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_6_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px” global_colors_info=”{}”]

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám:01-09-403525​; 01-09-406075;                       01-09-348213

 

 

[/et_pb_text][et_pb_blurb title=”1165 Bp, Farkasfog u. 3.” url=”https://goo.gl/maps/N1TA2v1NpHq” url_new_window=”on” use_icon=”on” font_icon=”||divi||400″ icon_placement=”left” admin_label=”Cím” module_class=”up-contact-icon” _builder_version=”4.16″ animation=”off” z_index_tablet=”500″ header_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_link_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_link_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_link_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_ul_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_ul_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_ul_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_ol_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_ol_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_ol_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_quote_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_quote_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_quote_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px” box_shadow_horizontal_image_tablet=”0px” box_shadow_vertical_image_tablet=”0px” box_shadow_blur_image_tablet=”40px” box_shadow_spread_image_tablet=”0px” text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” border_style=”solid” global_colors_info=”{}”][/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”iroda@unicontplusz.hu ” use_icon=”on” font_icon=”||divi||400″ icon_placement=”left” admin_label=”Email” module_class=”up-contact-icon” _builder_version=”4.16″ max_width_tablet=”50px” animation=”off” global_colors_info=”{}”][/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”06-20/9625686″ use_icon=”on” font_icon=”||divi||400″ icon_placement=”left” admin_label=”Mobil” module_class=”up-contact-icon” _builder_version=”4.16″ animation=”off” border_style=”solid” global_colors_info=”{}”][/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket ) ” use_icon=”on” font_icon=”||divi||400″ icon_placement=”left” admin_label=”Telefon” module_class=”up-contact-phone-icon” _builder_version=”4.16″ animation=”off” border_style=”solid” global_colors_info=”{}”][/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”4.16″ background_position=”top_left” custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_code admin_label=”Térkép” module_class=”up-map et-waypoint et_pb_animation_bottom” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”]

[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Megosztás

Könyveléssel vagy adózással kapcsolatos kérdése van?

Hívjon minket hétköznapokon az alábbi telefonszámon, hogy időpontot tudjunk adni Önnek egy személyes konzultációra.