Számla kiállítás határideje

okt 11, 2023

A számlát, főszabály szerint, az ügylet Áfa tv. szerinti teljesítéséig – előleg esetén annak kézhezvételéig, jóváírásáig, illetve megszerzéséig –, de legfeljebb az attól számított észszerű időn belül ki kell bocsátani.

Az Áfa tv-ben meghatározott észszerű időt figyelembe véve:

1. Ha az ellenértéket legkésőbb az ügylet teljesítésekor megtérítik, akkor a számlát – legkésőbb a teljesítéskor – haladéktalanul ki kell bocsátani, feltéve, hogy
— a termékértékesítés nem Közösségen belüli adómentes termékértékesítés,
— a szolgáltatásnyújtás nem felel meg a 5. pontban foglaltaknak,
— az ellenérték adót is tartalmazó összegét nem az Art.48 szerinti automata berendezés használatával térítik meg az adóalanynak.

A kivételek körébe tartozó esetekben a számla kibocsátását főszabály szerint, 8 napon belül kell teljesíteni.

2. Az olyan előlegről – amelynek összege nem a 5. pontban foglaltak szerinti szolgáltatásnyújtás ellenértékébe számítható be, –, a számlát – az előleg kézhezvételekor, jóváírásakor – haladéktalanul ki kell bocsátani.

3. Az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, amelynek az ellenértékét az 1. pontban foglaltaktól eltérően – azaz a teljesítést követően – térítik meg, és a számla áthárított adót tartalmaz, illetve áthárított adót kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítéstől számított 8 napon belül – vagyis legkésőbb a 8. napon – ki kell bocsátani.

4. A Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről a számlát legkésőbb a teljesítés hónapját követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani.

5. Az olyan szolgáltatásról, amely az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján másik tagállamban teljesül, és amely után az adófizetési kötelezettség a szolgáltatás igénybevevőjét terheli, a számlát legkésőbb a teljesítés hónapját követő hónap 15-éig kell kibocsátani.

forrás: onadozo

 

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-403525​; 01-09-406075;          01-09-348213; 01-09-421866; 01-09-422836

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )