2024.évi adóváltozások

dec 19, 2023

Az Országgyűlés folyamatosan fogadja el a 2024. évi változásokat, s mint minden évben most is szeretnénk ezekről folyamatosan tájékoztatni titeket a teljesség igénye nélkül.

Az Ügyfeleinknek kiküldött teljes tájékoztató most is letölthető a hír végén.

Elsőként szeretnénk szót ejteni a minimálbér-emelésről, amit most soron kívül december elsejével emeltek meg:

 

A 2024.évi minimálbér összege:

Minimálbér: bruttó 266.800, – Ft

Garantált bérminimum: bruttó 326.000, – Ft

Személyi jövedelemadó:

A 2023. decemberi munkabért 2024.01.10-ig (!!!) ki kell fizetni ahhoz, hogy a 2023. évi jövedelembe beleszámítson. Nagyon fontos, hogy eddig a napig mindenki megkapja a neki járó decemberi bért. (Persze előbb lehet fizetni, csak később nem.) Kérem, erre nagyon figyeljetek!

Nagyot nem változik a cafeteria. A Széchenyi kártya zsebei összevonódtak, ez nem fog változni.

Az szja mértéke továbbra is 15 %.

Az adóalap csökkentő tételek:

 1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
 2. 25.év alatti fiatalok kedvezménye
 3. 30 év alatti anyák kedvezménye
 4. személyi kedvezmény
 5. első házasok kedvezménye
 6. családi kedvezmény

Átalányadózás: 

 • adómentes adóalap összeghatár került tavaly bevezetésre, amely egyúttal tb-járulék és szociális hozzájárulási adó tekintetében is adómentessé válik: éves minimálbér fele 2024-es minimálbérrel számolva 266.800.000×12/2 = 1.600.800 Ft.
 • 40 és 80%-os költséghányad esetén az éves minimálbér 10-szereséig lesz választható az átalányadózás
 • 40% költséghányad esetén: 2.668.000,- Ft (ár)bevétel lesz adó és járulékmentes!
 • 80% költséghányad esetén: 8.004.000 Ft (ár)bevétel lesz adó és járulékmentes! amennyiben az adóév egészében kizárólag a törvényben felsorolt tevékenységeket végzi a vállalkozás
 • 90% költséghányad esetén: 12.000.000 Ft (ár)bevétel lesz adó és járulékmentes! amennyiben az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységből szeret bevételt egyéni vállalkozó, a járulékmentesség feltétele, hogy 36 órát elérő munkaviszonyban, társas vállalkozóként cégben, vagy nappali rendszerű képzés alapján biztosítottak legyünk más jogcímen.
 • ha főállású egyéni vállalkozónak minősülünk, akkor a minimálbér/garantált bérminimum szerint tb-járulékot és szociális hozzájárulási adót meg kell fizetni az adómentességi feltétel esetén is, de az szja alól az említett bevételi határig mentesülünk
 • kereskedelmi tevékenység esetén az éves minimálbér 50-szereséig lesz választható az átalányadózás: 266.800*12*50 = 160.080.000 Ft
 • kereskedelmi tevékenység esetén a 90%-os költséghányad számítással kell a jövedelmet meghatározni, amiből az 1.600.800 Ft adó és/vagy járulékmentes (12.000.000 Ft (ár)bevételig)

A módosítás szerint a korábbi szabállyal ellentétben a tárgyévet megelőző év bevételi adatait nem kell figyelembe venni. A tevékenységet év közben kezdő egyéni vállalkozó esetén a bevételi értékhatárokat továbbra is időarányosan kell számítani.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 11.300 Ft-ra, napi 380 Ft-ra nő.

2020-ban bevezetésre került a járulékfizetési minimum, mely szerint a munkaviszonyban alkalmazottak esetében a tb-járulékot legalább a minimálbér 30 %-a után meg kell fizetni. Ez a kifizetőt terheli, nem szabad a munkavállalótól levonni.

Tehát 1 vagy 2 órás bejelentés esetén is ez az alap, tehát érdemes ennyire emelni a bruttó bért. (80.040,- Ft )

Általános forgalmi adó:

Az alanyi mentes határ továbbra is 12 millió forint.

Egyéb adók:

A KIVÁ-ból való kikerülés esetén az adózónak a hatályos szabályok szerint 2 évig nincs lehetősége újra a KIVÁ-t választani adózási formaként.

Ezt most módosítják, amennyiben az adóalanyiság könyv szerinti értéken megvalósított egyesülés vagy szétválás miatt szűnne meg, akkor a jogutód(ok) 15 napon belül ismételten választhatja(k) a KIVA-alanyiságot

A társasági adó törvény szerint bizonyos esetekben eddig is elegendő volt a 25 százalék részesedés vagy jogosultság a kapcsolt jelleg megállapításához, viszont ez csak a közvetlen anya-leányvállalat viszonyban lévő vállalkozások esetében volt alkalmazható. A módosítás kiterjeszti a definíciót és bizonyos esetekben testvérvállaltok között is lehetővé teszi, hogy a 25 százalékos részesedés már kapcsoltságot eredményezzen.

A globális minimumadó szabályairól szóló törvényjavaslat alapján, ha a vállalkozó él társasági adókedvezménnyel a kutatás-fejlesztési tevékenységére tekintettel, akkor 2023. december 31-étől a helyi iparűzési adó alapját nem csökkentheti az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Amennyiben a termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás adóval növelt összege meghaladja a 900 ezer forintot számlát kell kiállítani mindenképpen, nem elég a nyugta.

Letöltés

 

 

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-403525​; 01-09-406075;          01-09-348213; 01-09-421866; 01-09-422836

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )