Alkami munkavállalás közteher emelkedés és az extraprofit adó

jún 5, 2022

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Egyszerűsített munkavállalás változása

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 4. § (2) bekezdésétől
eltérően a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap első
napján érvényes minimálbér 12 százalékát, amely összeget száz forintra kerekítve kell meghatározni.
Az Efo tv. 8. § (2) bekezdésétől eltérően az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében
a munkáltató által fizetendő közteher mértéke:
a) az Efo tv. 7. § (2) bekezdés a) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként
a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, ( mezőgazdasági )
b) az Efo tv. 7. § (2) bekezdés b) pontja esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként
a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka, tehát az alkalmi munka közterhe jelenleg 2.000 Ft/nap változik és évente a minimálbér emelkedésével növekszik
c) az Efo tv. 2. § 8. pontjában meghatározott filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített
foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a minimálbér 3 százaléka,
azzal, hogy a mértéket száz forintra kerekítve kell meghatározni.
Az Efo tv. 10. § (2) bekezdésétől eltérően a nyugellátás számítási alapja:
a) a 10. § a) pontja szerinti közteher fizetése esetén naponta a hónap első napján érvényes minimálbér
1,4 százaléka,
b) a 10. § b) és c) pontja szerinti közteher fizetése esetén a hónap első napján érvényes minimálbér
2,8 százaléka,
azzal, hogy az ellátási alapot száz forintra kerekítve kell meghatározni.
Az új közterhet első alkalommal a 2022. július hónapban keletkezett, Efo tv. szerinti foglalkoztatási
jogviszonyok esetében kell megfizetni.
 Az állami adó- és vámhatóság 2022. július 10-éig honlapján közzéteszi a 10. § szerinti közteher-mértékeket, valamint
a 9. § szerinti összeget és a nyugellátás 11. § szerint meghatározott alapját.

Extraprofit adó:

1. Az államháztartás egyensúlyát megőrző különadók
1. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti hitelintézet és pénzügyi
vállalkozás a 2022. és a 2023. adóévre vonatkozóan a (2)–(9) bekezdésben foglaltak szerinti különadó önadózás
útján történő megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.
(2) Az e § szerinti különadó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti, az adóévet megelőző adóévi éves
beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel.
(3) A különadó mértéke
a) 2022-ben 10 százalék,
b) 2023-ban 8 százalék.
(4) A hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás a 2022. adóévre vonatkozó különadót 2022. október 10-ig külön
nyomtatványon megállapítja, és az adókötelezettséget 2022. október 10-ig és 2022. december 10-ig két egyenlő
részletben megfizeti.
(5) A hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás a 2023. adóévre vonatkozó különadót 2023. június 10-ig külön nyomtatványon
megállapítja, és az adókötelezettséget 2023. június 10-ig, 2023. október 10-ig és 2023. december 10-ig három
egyenlő részletben megfizeti.
(6) A megszűnő vagy a különadó hatálya alól bármely egyéb okból év közben kikerülő hitelintézet, pénzügyi vállalkozás
az e § szerinti kötelezettségét a megszűnését vagy a különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig
teljesíti, ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.
(7) E § rendelkezéseit a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás első alkalommal a 2021. december 31-ét követően kezdődő,
2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévére alkalmazza.
(8) Az e § szerinti különadó adónak minősül. Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról
szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.
(9) Az e § szerinti különadóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevételét képezi.
2. § (1) A kőolajtermék-előállító a 2022. és a 2023. adóévre vonatkozóan a (2)–(11) bekezdésben foglaltak szerinti különadó
önadózás útján történő megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett.
(2) A különadó alapja az Oroszországi Föderációból származó kőolaj (3) bekezdés szerint meghatározott világpiaci
árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért
mennyiségének a szorzata.
(3) E § alkalmazásában a kőolaj világpiaci árkülönbözete a Platts Crude Oil Marketwire Brent (Platts Dated
Brent-PCAAS0) tárgyhónapra vonatkozó napi jegyzései Mid értékeinek (amerikai dollár/hordó) számtani átlaga
és az Orosz Föderációból származó nyersolaj tárgyhavi hordónkénti beszerzési árainak számtani átlaga közötti
különbség, ha az pozitív, azzal, hogy a kőolajtermék-előállító az adókötelezettség megállapításakor a Magyar
Nemzeti Bank hivatalos, tárgyhavi átlagos amerikai dollár árfolyamát alkalmazza.
(4) A beszerzési ár a számla szerinti, amerikai dollárban meghatározott beszerzési ár, amely további beszerzéshez
kapcsolódó költségekkel nem csökkenthető.

forrás: magyar közlöny

Innen letölthető Letöltés  

 

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám:01-09-403525​; 01-09-406075;                       01-09-348213; 01-09-421866

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )