2023.évi adóváltozások

dec 3, 2022

Az Országgyűlés folyamatosan fogadja el a 2023. évi változásokat.

Mint minden évben most is szeretnénk ezekről folyamatosan tájékoztatni titeket a teljesség igénye nélkül. ( Ez egy rövidített verzió szokásunkhoz híven, de most is le tudjátok tölteni az ügyfeleinknek kiküldött teljes tájákoztatót )

 

letöltés

 

Személyi jövedelemadó

A 2022. decemberi munkabért 2023.01.10-ig (!!!) ki kell fizetni ahhoz, hogy a 2022. évi jövedelembe beleszámítson. Nagyon fontos, hogy eddig a napig mindenki megkapja a neki járó decemberi bért. (Persze előbb lehet fizetni, csak később nem.) Kérem, erre nagyon figyeljetek!

Nagyot nem változik a cafeteria. A Széchenyi kártya zsebei összevonódnak, de eddig is lehetett már fizetni már a zsebek közt. 

Az szja mértéke továbbra is 15 %. 

A 25. év alatti fiatalok kedvezményét részletezzük mivel ez  újdonság a tavalyi évtől viszont a 30.év alattiak esetében sajnos ezt nem fogadták el így marad a 25.éves korlát:

A kedvezmény alapjául szolgáló jövedelmek

szja tv. szerinti bérjövedelem,

bérnek nem minősülő, más nem önálló tevékenységből

  • vállalkozói kivét, átalányban megállapított jövedelem
  • mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó jövedelme
  • európai parlamenti-, helyi önkormányzati képviselő e tevékenységből származó jövedelme
  • választott könyvvizsgáló e tevékenységből származó jövedelme
  • díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló szerződés alapján megszerzett jövedelem

Igénybevétele havonta, de legkésőbb a 25. életév betöltésének hónapjában.

A kedvezmény igénybevételének korlátja

  • jogosultsági hónapok x KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset (teljes munkaidőben foglalkoztatottak)

 Az adóhatóság a jövőben az adóbevallási tervezetben a nyilvántartásaiban szereplő adatok alapján automatikusan feltünteti a 25 év alatti fiatalok kedvezményének összegét, amelyet a jogosult magánszemély az adóbevallás benyújtásának határidejéig módosíthat. 

Az ingatlan átruházásából származó jövedelem megállapításánál pontosítja a jogszabály az ingatlan szerzési időpontját házastársak esetén: a házassági vagyonközösség fennállása alatt megvásárolt ingatlan szerzési időpontja mindkét házastársnál azonos, tehát a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának napja (kivéve, ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően rendelkezik).

Átalányadózás változása

A módosítás szerint a korábbi szabállyal ellentétben a tárgyévet megelőző év bevételi adatait nem kell figyelembe venni. A tevékenységet év közben kezdő egyéni vállalkozó esetén a bevételi értékhatárokat továbbra is időarányosan kell számítani.

Ismételt választás

Az új rendelkezések szerint az átalányadózás megszűnését követő 12 hónap elteltével választható újra az átalányadózás, míg a korábbi szabály alapján 4 adóévnek kellett eltelnie.

Göngyölítéses szabály

A főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozók kötelesek a minimálbér után minimum tb-járulékot fizetni akkor is, ha az adott hónapban nem volt bevételük vagy még nem érték el a mentesített éves keretösszeget.

Ugyanez a helyzet a szociális hozzájárulási adónál, amelyet havonta a minimálbér 112,5 százaléka után kell megfizetni, amíg az adóévben göngyölített jövedelem nem éri el a mentesített keretösszeget, azaz az éves minimálbér felét .

A havi egyenlőtlen jövedelem eloszlásból fakadó adó- és járulékfizetési terhek enyhítése érdekében vezetik be jövőre a „göngyölítéses” szabályt, amely alkalmazásával a jövedelem havonkénti eloszlásától függetlenül azonos éves jövedelemnél azonos összegű társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó fizetendő. 

Negyedéves adó- és járulékbevallás

Az átalányadózást választó egyéni vállalkozó az új, „göngyölítéses” szabályok szerint a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig köteles bevallani és megfizetni.

A göngyölítéssel kapcsolatos változás szerint amennyiben az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván érvényesíteni, az átalányban megállapított jövedelme után fizetendő személyi jövedelemadó-előlegét negyedévente kell bevallania. A vállalkozói kivét adóelőlegét továbbra is havonta kell megállapítani és bevallani.

Általános forgalmi adó

Az alanyi mentes határ továbbra is 12 millió forint. 

A kedvezményes áfakulcs alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezés lakóingatlanok értékesítése esetén:

Ismét 5 % lett az áfája az:

– olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakásnak, melynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 m2-t, valamint az

– olyan egylakásos lakóingatlannak, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg

a 300 m2-t, ha újnak minősül, vagyis az első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg vagy a használatba vételtől számítva még nem telt el 2 év.

Az áfa-törvényben pontosításra kerül az új ingatlan fogalma. Az eddigieken túl 2023-tól új ingatlannak minősül az olyan ingatlan is, amely funkcióváltás útján jön létre. A rendeltetési célt igazoló hatósági igazolvány kiállítását követő 2 éven belül értékesített ingatlan így új ingatlannak minősül, melynek értékesítése adóköteles.

A jogalkotó egyértelműsíti az ingatlanok létrehozatalára, bővítésére vonatkozó építési-szerelési munkáknál a fordított adózás alkalmazhatóságának szabályait. Az eddigi feltétel – az építési hatóság engedélye – helyett az ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásnyújtás már akkor is fordított adózás alá esik, ha bármilyen egyéb szakhatóság engedélye vagy hatósági bejelentés szükséges a kivitelezéshez.

A 2024. december 31-ig építési engedéllyel, illetve bejelentéssel rendelkező új lakóingatlanok esetében 2028 december 31-ig alkalmazható a kedvezményes, 5%-os adómérték.

A nyugtatömbök továbbra is ugyanúgy használhatóak mint eddig, azokat jelenleg nem kell feltölteni viszont jön az e-nyugta amiről még csak szó van így ha meglesz mindenkit akit érint tájékoztatunk majd. 

Az egyes vas- és acéltermékek értékesítése továbbra is fordítottan adózik 2026.12.31-ig.

KATA és KIVA

Emlékeztetőnek egy-két 09.01-i változás:

Az új szabályozás idén a kata és a kisvállalati adóhoz kapcsolódóan szükséges módosításokat vezetett be.

Az új törvény értelmében a jelenleg katás vállalkozások az alábbi keretek között működhetnek tovább:

Akik főállású vállalkozóként lakossági ügyfeleket, szolgálnak ki (például vízvezeték-, villanyszerelők, taxisok, fodrászok, kozmetikusok stb.) a jövőben is a kata keretei között tudják folytatni munkájukat.

– Alapvetően szellemi szabad foglalkozású vállalkozók – akik eddig nagyrészt nem magánszemélyeknek számláztak –, kiesnek a katás körből.

A kisvállalati adó (kiva) mértéke 10 %.

Iparűzési Adó

 Egyszerűsödik az iparűzési adó megállapítása az éves szinten 25 millió forint (átalányadózást választó kereskedő esetében 120 millió forint) adóévi bevételt el nem érő adózók számára. A fent említett kisvállalkozók adóalapja egyszerűsítve, három bevételi sáv alapján határozható meg:

  • 12 millió forint bevétel alatt az adó alapja 2,5 millió forint ( 50.000 Ft/év )
  • 12 és 18 millió forint bevétel között az adó alapja 6 millió forint
  • 18 millió forint felett (az értékhatárig) az adó alapja 8,5 millió forint
  •  

Az egyszerűsített adóalap választását az adóévet megelőző adóévről szóló adóbevallásban lehet kérelmezni, az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig.

Ha a fenti módszert alkalmazó adóalany több önkormányzat területén is tevékenykedik, minden önkormányzatnál ezt a módszert kell alkalmaznia (a módszer választását minden érintett önkormányzathoz be kell jelentenie, és ezzel számára a korábbi adóalap megosztási kötelezettség megszűnik).

A határértékek átlépése esetén azonban a hagyományos módszert kell alkalmazni az adott adóévben és a rákövetkező adóévben is.

Az egyszerűsített rendszerben az adóelőlegfizetés is megszűnik (kivéve 2023-ban, amikor még a 2021-es bevallás alapján előírt adóelőleget meg kell fizetni – naptári üzleti év esetén március 15-éig).

Amennyiben a termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás adóval növelt összege meghaladja a 900 ezer forintot számlát kell kiállítani mindenképpen, nem elég a nyugta.

Adózás Rendje

 

Még egy kis számlázási ismétlés: a számlákat a teljesítéstől számított 8 napon belül ki kell állítani és nagyon fontos, hogy a különleges számlázásoknál az alábbi szövegek legyenek rajta a számlán (ezek nélkül a számla helytelenül lesz kiállítva):

– „PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS” – a pénzforgalmi elszámolást választóknál.

– „ÖNSZÁMLÁZÁS” – ha más helyett és nevében állítjuk ki a számlát.

– „FORDÍTOTT ADÓZÁS” – ha fordított áfás számlát állítunk ki.

– „KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS – HASZNÁLT CIKKEK” – ha használt cikket adunk el.

– A vevő adószáma minden esetben, ha nem magánszemély.

 

 

 

 

 

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-403525​; 01-09-406075;          01-09-348213; 01-09-421866; 01-09-422836

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )