Átalányadó maximális határa

júl 13, 2023

Ha az átalányadózó egyéni vállalkozó megszünteti az átalányadózást vagy az arravaló jogosultsága megszűnik, a megszüntetés (megszűnés) évére és az azt követő 12 hónapra ismételten átalányadózást nem választhat.

Az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatók, amíg az adóévben az egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele az éves minimálbér tízszeresét, azaz a 27 840 000 forintot, a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó bevétele az éves minimálbér ötvenszeresét, azaz a 139 200 000 forintot nem haladja meg.

A tevékenységét év közben kezdő, megszüntető vagy szüneteltető egyéni vállalkozó a bevételi értékhatárt a tevékenység folytatásának napjaival időarányosan veheti figyelembe.

Ebből a szempontból az az egyéni vállalkozó is tevékenységét év közben kezdőnek számít, aki az átalányadózásra való áttérést közvetlenül megelőző időszakban a kisadózó vállalkozók
tételes adójának alanya volt.A jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított támogatás összege ezeket a bevételi értékhatárokat megemeli, de a költségek fedezetére, fejlesztési célra folyósított támogatás összege nem számít vállalkozói bevételnek. Az utóbbi támogatásokkal összefüggő adókötelezettségeket az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni.Ha az egyéni vállalkozó bevétele meghaladja az előbbiek szerinti bevételi értékhatárt, akkor az átalányadózásra való jogosultsága megszűnik.Megszűnik az átalányadózásra való jogosultság akkor is, ha az egyéni vállalkozó terhére a NAV számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért mulasztási bírságot állapított meg. Ilyenkor az átalányadózásra való jogosultság megszűnésének időpontja a határozat véglegessé válásának napja.Ha az átalányadózó egyéni vállalkozó megszünteti az átalányadózást vagy az arra való jogosultsága megszűnik, a megszüntetés (megszűnés) évére és az azt követő 12 hónapra ismételten átalányadózást nem választhat.

forrás: onadozo

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-403525​; 01-09-406075;          01-09-348213; 01-09-421866; 01-09-422836

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )