Fizetési kedvezmény eljárás

okt 1, 2023 | Egyéb

A fizetési kedvezményi kérelmeket elsőfokon a NAV vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságainak (a továbbiakban:
vármegyei igazgatóságok) fizetési kedvezmények (fő)osztályai, másodfokon a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának hatósági főosztályai bírálják el.

Hova kell a fizetési kedvezményi kérelmet benyújtani?

A fizetési kedvezményi kérelmeket elsőfokon a NAV vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságainak (a továbbiakban:
vármegyei igazgatóságok) fizetési kedvezmények (fő)osztályai, másodfokon a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának hatósági főosztályai bírálják el.A Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság (KAVIG) hatáskörébe tartozó adózók fizetési kedvezményeit a KAVIG bírálja el.A NAV kizárólag az adózó kérelme alapján engedélyezhet fizetési kedvezményt!A kérelmet az illetékes vármegyei adó- és vámigazgatóság Fizetési Kedvezmények Osztályára kell benyújtani.Az illetékességet
-gazdálkodó szervezetnél a székhelye, ennek hiányában telephelye,
-egyéni vállalkozónál a székhelye, ennek hiányában telephelye
határozza meg.Kivétel ez alól:
-a szabálysértési bírság, amit a vármegyei adó- és vámigazgatóságok rendészeti szakterülete
-a pénzmosás elleni bírság, amit a NAV Központi Irányítása Pénzmosás Elleni Információs Irodája
bírál el.Ki nyújthatja be fizetési kedvezményi kérelmet?A kérelmet:
– az adózó,
– az adó megfizetésére kötelezett személy,
– a felszámoló és a végelszámoló,
– az adózási ügyvivő, valamint
– a pénzügyi képviselő és
– a bizalmi vagyonkezelő nyújthatja be a NAV-hoz.A nyomtatványt az adózó képviselője is benyújthatja.

Hogyan lehet a kérelmet benyújtani?

A kérelmet elektronikusan és papíralapon is be lehet nyújtani a NAV-hoz.Az elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu-hozzáférésre van szükség, a benyújtás részletei a következő elérési útvonalon találhatók: www.nav.gov.hu → „Nyomtatványok” → „Nyomtatványok ÁNYK-hoz” → „Nyomtatványkereső (ÁNYK)”.Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók papíron is benyújthatják a kérelmet.A papíralapú kérelem beadásához szükséges nyomtatványok a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a „Nyomtatványok” → „Letöltések-egyéb” → „Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták” → „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához” menüpontban találhatók.A kitöltött kérelmet kinyomtatva postán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon leadva lehet eljuttatni a NAV -hoz.Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózónak az eljárásban a kérelmét és minden beadványát, nyilatkozatát elektronikusan kell benyújtania.A NAV elektronikusan tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki
– havi adó- és járulékbevallás benyújtására köteles,
– összesítő nyilatkozat benyújtására köteles,
– összesítő jelentés benyújtására köteles, vagy
– elektronikus ügyintézésre köteles.Ezek az adózók a fizetési kedvezményi eljárásban kizárólag a NAV űrlapján terjeszthetik elő
– a kérelmet (FAG01, egyéni vállalkozó: FAM01),
– a kérelem módosítását, visszavonását (FAG01M, FAG01V, egyéni vállalkozó: FAM01M, FAM01V),
– a jogorvoslati kérelmet, annak módosítását, kiegészítését, visszavonását, a fellebbezési jogról történő lemondást, a tényállás tisztázásához szükséges adatokat, nyilatkozatok, igazolásokat (FAJNY).Annak az adózónak, aki nem kötelezett a NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra és papíralapon nyújtja be kérelmét,
-de a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) elektronikus kapcsolattartásról rendelkezett, vagy- az RNY-ben nem rendelkezett a kapcsolattartás módjáról, de a NAV előtt ismert, biztonságos kézbesítési elérhetősége (cégkapuja vagy KÜNY-tárhelye) van,
akkor a NAV elektronikusan, a cégkapura vagy KÜNY-tárhelyre kézbesíti az iratokat.Ha pedig valaki – legyen elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett – kérelmét elektronikusan nyújtja be, akkor a NAV a szükséges iratokat
– elsősorban elektronikusan kézbesíti az adózónak vagy a kérelmet benyújtó képviselőjének,
– kivéve, ha az adózó elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett, és az RNY-ben nem járult hozzá az elektronikus kapcsolattartáshoz.Van-e költsége a fizetési kedvezményi eljárásnak?A fizetési kedvezményre irányuló kérelem alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes.

Cégek esetében 10.000 Ft

forrás: onadozo

 

Elérhetőségeink:

UNICONT PLUSZ Könyvelőiroda
Adószám: 14510887-1-42, 26230465-1-42                     67296101-1-42

Cégj.szám: 01-09-403525​; 01-09-406075;          01-09-348213; 01-09-421866; 01-09-422836

 

 

0620/9625686; 0620/3203497

06-1-4070012 ( amennyiben a rögzítő válaszol, kérem a mobilelérhetőségen keressenek minket )